Elektráreň vo Vojanoch nezatvoria

15.11.2016
Možnosti zdieľania:
Slovenské elektrárne môžu garantovať prevádzku Elektrární Vojany v roku 2017 s víziou predĺženia až do roku 2021.

Prevádzka tepelnej elektrárne vo Vojanoch na východnom Slovensku neskončí, elektrinu bude vyrábať s určitosťou aj na budúci rok. To je výsledok rokovania pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov ministerstva hospodárstva, Slovenských elektrární, Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. O prácu tak nepríde takmer 400 ľudí, z čoho priamo elektráreň zamestnáva približne 120.

Odborná pracovná skupina vznikla na základe rozhodnutia vlády na augustovom výjazdovom rokovaní v Trebišove a hľadala možnosti pre udržateľnosť a ekonomickú prevádzku elektrárne minimálne v strednodobom horizonte

„Záchrana elektrárne vo Vojanoch je dobrá správa pre východné Slovensko a všetkých členov pracovnej skupiny. Elektráreň je významná pre stabilitu prenosovej a elektrizačnej sústavy a zabezpečuje prácu v regióne. Rokovania boli konštruktívne, pričom rezort od začiatku tvrdil, že sú tu jednoznačne technické predpoklady na dlhodobé udržanie výroby,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Elektráreň vo Vojanoch prevádzkujú Slovenské elektrárne a je schopná vyrábať elektrinu nielen z čierneho uhlia, ale aj biomasy a biologicky rozložiteľného odpadu. Hospodárenie sa významne zlepšilo po úsporných opatreniach.

„Na základe dosiahnutej dohody môžu Slovenské elektrárne garantovať prevádzku Elektrární Vojany v roku 2017 s víziou predĺženia až do roku 2021,“ potvrdil Bohumil Kratochvíl, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární, a.s.

Význam elektrárne potvrdila aj štúdia Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, ktorá mala posúdiť prípadný vplyv odstavenia tohto zdroja na prevádzku elektrizačnej sústavy SR. Ukázalo sa, že tepelná elektráreň zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečení spoľahlivej prevádzky ES SR, pričom pri obnove sústavy po výpadku a poruche typu black-out by bola významným stabilizačným prvkom v regióne východného Slovenska.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vychádzal pri hľadaní optimálneho a realizovateľného riešenia zachovania prevádzky elektrárne v rámci expertnej skupiny, z koncepcie prijatej regulačnej politiky.

„Ukázalo sa, že aplikáciou prijatej regulačnej politiky sa potvrdil význam elektrárne vo Vojanoch pre zachovanie stability a bezpečnosti dodávky elektrickej energie v Slovenskej republike. To sa odrazilo aj v úradom prijatej vyhláške, ktorej ustanovenia umožňujú prijať uvedené riešenie,“ povedal predseda úradu Jozef Holjenčík.

Expertná pracovná skupina je v prípade ďalšieho vývoja pripravená na rokovanie aj v budúcom roku.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right