Elektrárne Nováky

Stručne o elektrárni

Závod hnedouhoľnej Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch sa nachádza v blízkosti Nováckych uhoľných baní v okrese Prievidza. Okrem výroby a dodávky elektrickej energie zabezpečujú Elektrárne Nováky dodávku horúcej vody na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany ako aj pre priemyselné a iné organizácie a pary pre dodávku tepla okolitým priemyselným podnikom. Elektrárne pracujú v elektrizačnej sústave v základnom a pološpičkovom režime. Svojím inštalovaným výkonom 266 MWe predstavujú približne 6% inštalovaného výkonu akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.

Do útrob elektrárne

História
Technické parametre
Životné prostredie
Informačná komisia

1949

Začiatok výstavby

1953

Uvedenie do prevádzky prvého kotla a turbogenerátora

1964

Uvedenie do prevádzky blokov č.1 a č.2 ENO B

1965

Havária hrádze zložiska popola

1976

Uvedenie do prevádzky blokov č.3 a č.4 ENO B

1987

Uvedenie do prevádzky Tepelného napájača do Prievidze

1994

Ukončenie rekonštrukcie a modernizácie blokov č.1 a č.2 ENO B

1996

Uvedenie do prevádzky TG 11 ENO A

1996

Uvedenie do prevádzky FK 1 ENO A

1999

Uvedenie do prevádzky Odsírenie blokov č. 1 a č. 2 ENO B

2003

Uvedenie do prevádzky Vyvedenie tepla z ENO B do ENO A

2003

Uvedenie do prevádzky TG 12 ENO A

2007

Uvedenie do prevádzky reverznej osmózy na DEMI stanici

2008

Uvedenie do prevádzky ČOV

2008

Odvodnenie sadrovcovej suspenzie

2009

Prepojenie ENO B bl. č. 3,4 na ENO A v pare 2,1MPa

2010

Rekonštrukcia mazutového hospodárstva ENO A, ENO B 3,4

2010

Rekonštrukcia riadiacich systémov blokov 1,2 ENO B I. etapa

2011

Rekonštrukcia riadiacich systémov blokov 1,2 ENO B II. etapa

2011

Automatizácia centrálnych síl a odberov popola z ENO B

2011

Spoluspaľovanie uhlia a drevnej štiepky na FK 1 ENO A

2012

Rekultivácia Pôvodného odkaliska a sanácia environmentálnych záťaží

2013

Bežné opravy blokov č. 1, 2 a 3 ENO B, odsírenia a FK 1, realizácia projektu ,,Protipožiarne opatrenia na zauhľovaní“

2013

Vyradenie TG 3 s výkonom 32 MW

2014

Modernizácia riadiaceho systému fluidného kotla FK 1 a turbíny TG 11

2014

Obstarávanie kľúčových celkov projektu modernizácie blokov č. 1 a 2 ENO B

2014

Realizácia II. etapy Definitívneho odkaliska Chalmová

2015

Modernizácia blokov č. 1 a 2 ENO B a ukončenie prevádzky blokov č. 3 a 4 ENO B (k 31. decembru 2015)
ZÁKLADNÉ VÝKONY ENO A A ENO B

Inštalovaný tepelný
1 358 MWt
Inštalovaný elektrický
266 MW
z toho:

ENO A
46 MW
ENO B
220 MW
Uvedenie do prevádzky

ENO A
1953-1957, 1996, 2003
ENO B
1964 (bloky 1 a 2) 1976 (bloky 3 a 4)*
Výhrevnosť používaného paliva

Hnedé uhlie a lignit zo slovenských uholných baní:
10,5 MJ/kg
Ťažký vykurovací olej:
41,6 MJ/kg
Tepelný výkon kotlov

ENO A K1, K2 po
77 MWt
Fluidný kotol FK 1
98 MWt
ENO B K1, K2 po
269 MWt
K3 a K4 po
284 MWt
Výkony turbogenerátorov

ENO A TG 12
18 MW
TG 3 (vyradený v roku 2014)
32 MW
TG 11
28 MW
ENO B blok 1, 2, 3, 4*
4 x 110 MW*
Parametre tepelného napájača Prievidza

Maximálny tepelný výkon
137 MWt
Teplota výstupnej obehovej vody
150 °C
Teplota vratnej obehovej vody
70 °C
Tlak v neutrálnom bode
1,5 Mpa
Výmenníková stanica ENO A pozostáva z:

1 základného ohrievača

2 špičkových ohrievačov

Cirkuláciu obehovej vody zabezpečujú 3 obehové čerpadlá.

*bloky č. 3 a 4 ENO B boli odstavené k 31. decembru 2015

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle