VE Dubnica nad Váhom

Stručne o elektrárni

VE Dubnica nad Váhom je v poradí treťou vodnou elektrárňou na derivačnom kanále a z dôvodu zachovania rovnakých prietokových pomerov je tiež navrhnutá na prietok 2x 75 m3.s-1. V prípade naliehavej potreby na dodávku špičkového výkonu z celej sústavy vodných elektrární na Váhu však musí byť na VE Ladce, Ilava a Dubnica prepúšťaná voda na jalovo až do hodnoty 30 m3.s-1, čo spolu s prietokom cez tieto VE tvorí maximálny prietok 180 m3.s-1, ktorý využijú nižšie položené VE. Voda prepustená na jalovo však nevyrobí elektrickú energiu a je pre nás stratou.

Do útrob elektrárne

História
Technické parametre
Životné prostredie
Informačná komisia
Kategória
kanálová
Výkon inštalovaný
16,5 MW
Tok
Váh
Typ turbíny
Kaplan
Prietok
2x 75 m3.s-1
Počet turbo agregátov
2
Rok uvedenia do prevádzky
1949
Priemerná ročná výroba
86,1 GWh
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle