VE Madunice

Stručne o elektrárni

VE Madunice je umiestnená pod nádržou Sĺňava, ktorá bola umelo vybudovaná v údolnej nive Váhu. Podobné podmienky výstavby boli neskôr pri budovaní vodného diela Gabčíkovo. Pri výstavbe vodného diela Madunice bola dôležitou úlohou ochrana kúpeľných žriediel v Piešťanoch. Liečivé pramene a tvorba liečivého bahna neboli ohrozené, dokonca sa zvýšila ich výdatnosť, takže bolo možné podstatne zvýšiť počet ročne liečených pacientov. Vo VE Madunice sú inštalované tri agregáty s prietokom turbínou po 92 m3.s-1. Odpadný kanál je pri Hlohovci zaústený do Váhu.

Do útrob elektrárne

História
Technické parametre
Životné prostredie
Informačná komisia
Kategória
akumulačná – kanálová
Výkon inštalovaný
43,2 MW
Tok
Váh
Typ turbíny
Kaplan
Prietok
3x92 m3.s-1
Počet turbo agregátov
3
Rok uvedenia do prevádzky
1960
Priemerná ročná výroba
147,8 GWh
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightplus-circlechevron-right-circle